Olszaniec, S. (2018) „ 192”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 44(1), s. 185–190. doi: 10.12775/KLIO.2018.011.