Zielecka-Mikołajczyk, W. (2018) „The Activity of the Orthodox Nobility from the Eparchy of Przemyśl on Behalf of the Orthodox Church in the 17th Century”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 44(1), s. 41–55. doi: 10.12775/KLIO.2018.003.