Małysiak, J. (2018) „Sąd który przerażał i jego nieustępliwy Sędzia. Eschatologia strachu w kazaniach karmelitańskich Klemensa od Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Serapiona Kociełkowicza”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 45(2), s. 21–36. doi: 10.12775/KLIO.2018.017.