Marchlewicz, K. (2017) „Paweł Hamera, Wielki Głód w Irlandii 1845–1852 w świetle prasy angielskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, ss. 300, ryc. 111”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 41(2), s. 155–160. doi: 10.12775/KLIO.2017.021.