Kłusek, M. (2017) „Nadzwyczajny podatek od wzbogacenia wojennego wynikającego ze zobowiązań prywatnoprawnych i publicznych powstałych przed 1 września 1939 roku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 41(2), s. 99–124. doi: 10.12775/KLIO.2017.018.