Czuguj, T. (2017) „Ksiażę Roman Mścisławowicz w rusko-polskich stosunkach z drugiej połowy XII wieku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 41(2), s. 31–52. doi: 10.12775/KLIO.2017.015.