Fic, A. i Wojdon, J. (2017) „Obraz historii Polski w narracjach dolnośląskich maturzystów”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 41(2), s. 13–29. doi: 10.12775/KLIO.2017.014.