Gołaszewska-Rusinowska, D. M. (2018) „Sprawozdanie z III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 roku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 43(4), s. 167–173. doi: 10.12775/KLIO.2017.051.