Sińczak, T. (2017) „Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń, 17–19 V 2017 roku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 40(1), s. 187–193. doi: 10.12775/KLIO.2017.012.