Mróz, S. (2017) „Maciej Matwijów, Mieczysław Gębarowicz (1893–1984). Uczony i opiekun narodowych dóbr kultury, Warszawa 2013, ss. 543”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 40(1), s. 178–185. doi: 10.12775/KLIO.2017.011.