Pieńkowski, M. (2017) „Diariusze sejmu koronacyjnego Zygmunta III Wazy 1587/1588 roku, wyd. Irena Kaniewska, Kraków 2016, Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», ss. 98”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 40(1), s. 155–163. doi: 10.12775/KLIO.2017.008.