Kodzik, J. (2017) „Oświeceniowe idee gospodarcze a religia w korespondencji polskiej magnaterii z Odnowioną Jednotą Braci Morawskich z Herrnhut”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 40(1), s. 67–99. doi: 10.12775/KLIO.2017.004.