Skiepjan, A. A. (2017) „Pogrzeb Janusza Radziwiłła (1579–1620)”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 40(1), s. 3–30. doi: 10.12775/KLIO.2017.001.