Balcerek, M. (2020) „Międzynarodowa konferencja naukowa «Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta», Częstochowa, 22–23 IX 2017”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 52(1), s. 191–198. doi: 10.12775/KLIO.2020.013.