Wiślicz, T. (2013) „Bunt chłopski w starostwie libuskim w latach 1755–1758”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 25(2), s. 143–167. doi: 10.12775/KLIO.2013.019.