Perłakowski, A. (2013) „ Kontrakt dzierżawny salin królewskich w 1736 r”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 25(2), s. 117–142. doi: 10.12775/KLIO.2013.018.