Ciesielski, T. (2013) „Potencjał militarny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie polskiej wojny sukcesyjnej 1733–1735. Wybrane aspekty”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 25(2), s. 81–116. doi: 10.12775/KLIO.2013.017.