Pluta, E. (2017) „Środowisko rodzinne krakowskich norbertanek ze Zwierzyńca - przyczynek do badań nad składem osobowym konwentów żeńskich (XVII–XVIII w.)”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 39(4), s. 77–96. doi: 10.12775/KLIO.2016.045.