Zaleska, I. (2017) „Między realizmem a apostazją narodową. Koncepcje prorosyjskie w polskiej myśli politycznej, red. Maciej Zakrzewski, Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2015, ISBN: 978-83-64753-20-6, ss. 399”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 38(3), s. 166–170. doi: 10.12775/KLIO.2016.040.