Konieczka-Śliwińska, D. (2012) „Od podręcznika drukowanego do elektronicznego. Koncepcja dydaktyczna szkolnego podręcznika historii w Polsce i próby jej modernizacji w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 21(2), s. 77–92. doi: 10.12775/KLIO.2012.021.