Konopka, W. (2011) „ 16–17 czerwca 2011 r”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 18(3). doi: 10.12775/KLIO.2011.054.