Duży et al, W. (2011) „Noty bibliograficzne”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 18(3). doi: 10.12775/1206.