Topolska, M. B. (2011) „Małgorzata Szymczak, Kobiety w polskich programach i podręcznikach do nauczania historii dla szkoły średniej po drugiej wojnie światowej, Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego, Zielona Gora 2011, s. 142”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 18(3), s. 141–148. doi: 10.12775/KLIO.2011.048.