Sińczak, T. (2011) „Wczesne średniowiecze, red. Rosamond McKitterick, Warszawa 2010, ss. 336”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 18(3), s. 154–157. doi: 10.12775/KLIO.2011.050.