Chmiel, P. (2011) „Peter N. Stearns, "World History [. ]" i Laura Di Fiore, Marco Meriggi, «World History [. ]»”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 18(3), s. 149–153. doi: 10.12775/KLIO.2011.049.