Sroka, S. A. (2011) „Zapomniany przodek św. Stanisława Kostki”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 18(3), s. 131–140. doi: 10.12775/KLIO.2011.047.