Czwołek, A. (2011) „Służba wojskowa alumnów w PRL (na przykładzie 54. Szkolnego Batalionu Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach)”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 18(3), s. 103–130. doi: 10.12775/KLIO.2011.046.