Goclon, J. (2011) „Rząd Władysława Grabskiego (23 VI–24 VII 1920 r.), skład, działalność i pozycja wobec Rady Obrony Państwa”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 18(3), s. 75–102. doi: 10.12775/KLIO.2011.045.