Wojciechowski, P. (2011) „Datacja rzymskich inskrypcji sakralnych: kryteria wewnętrzne”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 18(3), s. 3–16. doi: 10.12775/KLIO.2011.042.