Szarafin, A. i Tomaszewski, M. (2016) „Sprawozdanie z konferencji naukowo-metodycznej «Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim», Toruń, 29 X 2015”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 37(2), s. 199–204. doi: 10.12775/KLIO.2016.027.