Tomaszewski, M. (2016) „Jacek Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku. Studium genealogiczno- majątkowe, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7181-906-3, ss. 455”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 37(2), s. 180–184. doi: 10.12775/KLIO.2016.023.