Meus, K. (2016) „Kongres Kupiectwa Polskiego w Toruniu w 1933 roku w świetle archiwaliów lwowskich”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 37(2), s. 125–140. doi: 10.12775/KLIO.2016.018.