Gzella, G. (2016) „Redaktorzy zapomnianej «Gazety Kościańskiej/Polskiej» (do 1914 roku)”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 37(2), s. 87–100. doi: 10.12775/KLIO.2016.016.