Glabisz, G. (2016) „Konfederacja partykularna województw poznańskiego i kaliskiego przy majestacie Stanisława Leszczyńskiego w latach 1733–1735”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 37(2), s. 61–86. doi: 10.12775/KLIO.2016.015.