Duży, W. (2011) „Noty bibliograficzne”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 16(1), s. 281. doi: 10.12775/1171.