Roszak, S. (2011) „Historia – Polityka – Edukacja”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 16(1), s. 139–148. doi: 10.12775/KLIO.2011.007.