Briks, P. (2016) „Ślady żeglugi po Morzu Martwym w starożytności (VII przed Chr.–II po Chr.): stan i perspektywy badań, cz. I”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 36(1), s. 3–16. doi: 10.12775/KLIO.2016.001.