Wróbel, Łukasz. 2016. „Polski Grand Tour Na przełomie XVIII I XIX Wieku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 34 (3):129-35. https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.033.