Duży, Wiesława, i Ewelina Wesołek. 2015. „[Sprawozdanie Z Konferencji «Dzieciństwo I starość W historiografii»]”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 33 (2):163-67. https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.024.