Żurek, Dorota. 2015. „Nowe Badania Nad Dziejami Bractw Religijnych”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 33 (2):153-61. https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.023.