Baran, Ivo. 2015. „Polští Socialisté Na československém Těšínsku V meziválečném Období – příklad střetu Identit a Loajalit V národnostně smíšeném pohraničním Regionu”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 33 (2):103-21. https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.020.