Pawlak, Marcin N. 2015. „Herodes Attyk I Ateńczycy”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 33 (2):3-32. https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.016.