Pielas, Jacek. 2015. „Kariery urzędnicze I Pozycja społeczno-majątkowa Podkomorzych Ziemskich W Małopolsce W XVI–XVII Wieku Na Tle porównawczym”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 32 (1):31-57. https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.002.