Pawlik-Kwaśniewska, Weronika. 2013. „Reszut-Ha-Jachid Trzech Kobiet. O Siedemnastowiecznej Autobiografii (Natalie Zemon Davis, Kobiety Na Marginesach. Trzy Siedemnastowieczne życiorysy, tłum. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, Ss. 392”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 24 (1):183-92. https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.008.