Zaleska, Ilona. 2013. „Wokół Idei Stronnictwa Katolickiego W Królestwie Polskim”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 24 (1):47-74. https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.003.