Drzewiecka, Dorota, i Magdalena Niedźwiedzka. 2015. „Sprawozdanie Z Konferencji «Kraków – Norymberga – Praga. Elity Miast W średniowieczu I Epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność», Kraków 16–17 X 2014”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 31 (4):241-46. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.070.