Tandecki, Janusz. 2015. „ 224 S”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 31 (4):236-40. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.069.