Zawadzka-Morawiecka, Joanna. 2015. „Barbara Obtułowicz, Maria Amparo Muñoz Y De Burbon Księżna Czartoryska, Wyd. Towarzystwo Autorów I Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013, Ss. 294”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 31 (4):194-98. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.065.