Swianiewicz, Jan. 2015. „Tomasz Falkowski, Myśl I Zdarzenie. Pojęcie Zdarzenia Historycznego W Historiografii Francuskiej XX Wieku, UNIVERSITAS, Kraków 2013, Ss. 393”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 31 (4):165-75. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.062.