Nieuważny, Andrzej. 2015. „«Pozostały Tylko … cygarry». Opinie Polskich weteranów O Wojnie W Hiszpanii W świetle Ich Korespondencji”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 31 (4):131–154. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.060.